HVAD ER "TPD(TABACCO PRODUCTS DIRECTIVE)"

2022-05-18

DetTobaksvaredirektivet (2014/40/EU)trådte i kraft den 19. maj 2014 og trådte i kraft i EU-landene den 20. maj 2016. Direktivet fastsætter regler for fremstilling, præsentation og salg af tobak og beslægtede produkter. Disse omfatter cigaretter, rulletobak, pibetobak, cigarer, cigarillos, røgfri tobak, elektroniske cigaretter og urteprodukter til rygning.

Især direktivet:

· forbyder cigaretter og rulletobak medkendetegnende smag

· kræver, at tobaksindustrienrapportere til EU-landene om de ingredienser, der anvendes i tobaksvarer

· kræversundhedsadvarslerom tobak og relaterede produkter: kombinerede sundhedsadvarsler (billede, tekst og information om, hvordan man stopper) skal dække65 % af for- og bagsiden af ​​cigaret- og rulletobakspakker

· sætminimumsmålfor advarsler og forbudsmå pakkerfor visse tobaksvarer

· forbudsalgsfremmende og vildledende elementerom tobaksvarer, e-cigaretter og urteprodukter til rygning

· introducererEU-dækkende sporing og sporingat bekæmpe ulovlig handel med tobaksvarer

· giver EU-landene mulighed forforbyde internetsalgaf tobak og relaterede produkter

· opstiller krav til sikkerhed, kvalitet og anmeldelse vedrelektroniske cigaretter

· forpligter producenter og importører tilunderrette EU-landene om nye tobaksvarerfør de markedsføres i EU

 

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy