Hvad er brugte dampe?

2022-01-19

Brugt damp (som teknisk set er en aerosol) er den damp, som en e-cig-bruger udånder i atmosfæren. Ligesom passiv rygning dvæler den i luften længe nok til, at enhver i samme rum (forudsat at rummet er lille nok) sandsynligvis vil indånde noget af den udåndede aerosol. Som navnet indikerer, indånder de omkringstående ikke passiv (eller passiv) røg - fordi brugt e-cigaretdamp simpelthen ikke er røg.

Røg er et produkt af forbrænding. Afbrænding af ethvert stof med ild - inklusive træ, blade, en bygning eller ethvert plantemateriale, inklusive tobak - producerer flygtige gasser, kræftfremkaldende faste partikler, kulilte og en blanding af farlige biprodukter, der i cigaretrøg kaldes tjære. Passiv rygning er ikke så farlig som at indånde direkte fra en cigaret, men regelmæssig og langvarig eksponering for det betragtes som en alvorlig fare.

E-cigs opvarmer e-væske med en lille metalspole anbragt i en forstøver, og varmen forvandler e-juicen til den damp, du ser. E-cigaretdampe har ingen kulilte eller tjære, og partiklerne i aerosolen er flydende snarere end faste. Farlige kemikalier og metaller findes i dampe, men kun i små mængder. Niveauerne af giftstoffer er små sammenlignet med dem, der findes i røg, hvilket betyder, at farerne ved brugte dampe er mindre signifikante.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy